Ця політика конфіденційності Персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє стосовно всієї інформації, яку Оператор зв’язку ТзОВ «Газік Нет», розмістив на сайті www.gazik.com.ua і, яку Користувач може отримати під час використання сайту, програм та продуктів Оператора зв’язку.

Передаючи Оператору зв’язку Персональні дані за допомогою сайту, Користувач дає згоду на використання зазначених даних на умовах, викладених у цій політиці конфіденційності. Якщо Користувач не погоджується з умовами, він зобов’язаний припинити використання сайту.

1. ТЕРМІНИ
1.1. Сайт – сайт, розташований у мережі Інтернет за адресою www.gazik.com.ua
1.2. Користувач – особа, яка використовує Сайт.
1.3. Законодавство – чинне законодавство України.
1.4. Персональні дані – Персональні дані Користувача, які Користувач надає про себе самостійно у процесі використання функціоналу Сайту.
1.5. Дані – інші дані про Користувача (ті, які не входять в поняття Персональних даних).
1.6. Послуга — будь-які послуги, що надаються Оператором .

2. ЗБІР І ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
2.1. Оператор збирає та зберігає лише ті Персональні дані, які необхідні для надання Послуг та взаємодії з Користувачем.
2.2. Персональні дані можуть використовуватися в таких цілях:
2.2.1 надання Послуг Користувачеві;
2.2.2 ідентифікація Користувача;
2.2.3 взаємодія з Користувачем;
2.2.4 направлення Користувачеві рекламних матеріалів, інформації та запитів;
2.2.5 проведення статистичних та інших досліджень;
2.2.6 моніторинг операцій Користувача з метою запобігання шахрайству, відмиванню грошей тощо.
2.3. Оператор, у тому числі обробляє такі Дані:
2.3.1 прізвище, ім’я та по батькові;
2.3.2 адресу надання Послуги;
2.3.3 номер мобільного телефону.
2.4. Користувачеві забороняється вказувати на Сайті Персональні дані третіх осіб.

3. ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДАНИХ
3.1. Оператор зобов’язується використовувати Персональні дані відповідно до Законодавства.
3.2. Щодо Персональних даних та інших даних Користувача зберігається їхня конфіденційність, крім випадків, коли зазначені Дані є загальнодоступними.
3.3. Оператор має право зберігати архівну копію Персональних даних, у тому числі після видалення облікового запису Користувача.
3.4. Оператор має право передавати Персональні дані та дані Користувача без згоди Користувача наступним особам:
3.4.1 державним органам на їх запит відповідно до Законодавства;
3.4.2 партнерам Оператора;
3.4.3 в інших випадках, прямо передбачених чинним Законодавством;
3.5. Оператор має право передавати Персональні дані та Дані третім особам, які не вказані в п. 3.4., у таких випадках:
3.5.1. Користувач дає згоду на такі дії:
3.5.2. передача необхідна в рамках використання Користувачем сайту або надання Послуг Користувачеві;
3.5.3. передача відбувається в рамках продажу або передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять усі зобов’язання щодо дотримання умов політики конфіденційності.
3.6. Оператор здійснює автоматизовану обробку Персональних даних.

4. ЗМІНА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) Персональні дані шляхом надсилання письмової заяви до Оператора.
4.2. Користувач гарантує, що всі Персональні дані є актуальними і не належать до третіх осіб.

5. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
5.1. Оператор здійснює належний захист Персональних та інших даних відповідно до Законодавства та вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту Персональних даних.
5.2. Застосовувані заходи захисту дозволяють захистити Персональні дані від неправомірного чи випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій з ними третіми особами.

6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТРЕТІХ ОСІБ ВИКОРИСТОВУВАНІ КОРИСТУВАЧАМИ
6.1. Використовуючи Сайт Користувач має право заносити Дані третіх осіб для подальшого використання.
6.2. Користувач зобов’язується отримати згоду суб’єкта Персональних даних на використання через Сайт.
6.3. Оператор не використовує Персональних даних третіх осіб, занесених Користувачем.
6.4. Оператор зобов’язується вжити необхідних заходів для забезпечення збереження Персональних даних третіх осіб, занесених Користувачем.

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Ця політика конфіденційності та відносини між Користувачем та Оператором, що виникають у зв’язку із застосуванням Політики конфіденційності, керуються Законодавством України.
7.2. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї угоди, підлягають вирішенню відповідно до чинного Законодавства за місцем реєстрації Оператора. Термін відповіді на претензію становить 30 (тридцять) робочих днів.
7.3. Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень Політики конфіденційності будуть визнані недійсними або такі, що не мають юридичної сили, це не буде впливати на інші положення Політики конфіденційності.
7.4. Оператор має право будь-якої миті змінювати Політику конфіденційності (повністю або частково) в односторонньому порядку без попереднього погодження з Користувачем. Усі зміни набирають чинності наступного дня після розміщення на Сайті.
7.5. Користувач зобов’язується самостійно стежити за змінами політики конфіденційності шляхом ознайомлення з актуальною редакцією.

8. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОПЕРАТОРА
8.1. Контактний телефон: +380673418896
8.2. Адреса електронної пошти: support@gazik.com.ua